îfâ etmek


îfâ etmek
1. yapmak, yerine getirmek.
2. ödemek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ifa etmek — 1) yapmak, yerine getirmek Hürmetlerimi kendim ifa eder, mektup yazarım. S. F. Abasıyanık 2) ödemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ifa — is., esk., Ar. īfāˀ 1) Bir işi yapma, yerine getirme 2) Ödeme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ifa etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • îfâ -yı vazife — [ ﻪﻔﻴﻇو یﺎﻔیا ] görev yapma. ♦ îfâ yı vazife etmek görev yapmak, görevini yerine getirmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • yapmak — i, ar 1) Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır. Ç. Altan 2) nsz Olmasına yol açmak Durgun sular sıtma yapar. 3) nsz Yol almak 4) Onarmak, tamir etmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başarmak — mubaderet etmek, muvafik, muzaffer olmak, baş etmek, tesviye i ifa etmek, yoluna koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AMEL-İ SÂLİH — Allah rızâsına uyan hayırlı amel. Günahlardan uzak olan iş, fiil. Maddi veya mânevi hukuk u ibâdı ifâ etmek.(Bugünlerde Kur an ı Hakîm in nazarında, İmandan sonra en ziyade esas tutulan takvâ ve amel i sâlih esaslarını düşündüm. Takvâ,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMR-İ Bİ-L-MARUF, NEHY — İ Dinin emirlerini, Kur âni ve İslâmi hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi âdabına itaat ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yerine getirmek — 1) istenileni, gerekeni yapmak ... hemen bir muallimliğe tayin edilmesini istiyor, bu isteğimi yerine getirmezseniz işte ben de böyle muhalefet yaparım diyordu. Y. K. Karaosmanoğlu 2) eski duruma döndürmek 3) ifa etmek Yürütme yetkisi ve görevi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hakalamak — ödemek, ifa etmek, borcu ida eylemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EDA-İ FERÂİZ — Allah ın (C.C.) farz olarak emrettiklerini yerine getirmek. Farz vazifelerini ifa etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük